ΨΗΦΙΑΚΟ ΑKΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ

MERATE Opera G 650

  • Πολύ χαμηλή δόση ακτινοβολίας με μέγιστη ακτινοπροστασία για τον ασθενή.
  • Εκμηδένιση των τεχνικών σφαλμάτων των ακτινογραφικών λήψεων και την ανάγκη συχνών επαναλήψεων.
  • Ελάχιστος χρόνος εξέτασης.
  • Μεγάλο εύρος έκθεσης και περιστρεφόμενη λυχνία.
  • Ευκολία στην εκτέλεση των εξετάσεων, ιδιαίτερα φιλικό προς τον εξεταζόμενο.