ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ

PHILIPS Microdose SI

  • Υψηλότατη ανάλυση και διαγνωστική ακρίβεια που φτάνει το 95%
  • Διαθέτει ανιχνευτή υψηλής ευαισθησίας και ανάλυσης 25 εκατομμυρίων pixel φωτονίων.
  • Μικρή δόση ακτινοβολίας (κάτω από 70% της δόσης άλλων ψηφιακών μαστογράφων).
  • Μείωση των επαναληπτικών εξετάσεων κατά 40%.
  • Ταχύτητα στην ανίχνευση με ελάχιστη ακτινική επιβάρυνση για τους μαστούς.
  • Σταθμός επεξεργασίας ICAD.