ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ

SAMSUNG RS-80 A

  • Ανώδυνη, γρήγορη εξέταση με υψηλής ευκρίνειας εικόνες.
  • Μη χρήση ιονίζουσας ή άλλης επιβαρυντικής για τον οργανισμό ακτινοβολίας.
  • Προσβάσιμη και απόλυτα φιλική προς τον ασθενή εξέταση.
  • Χρήση υψηλής συχνότητας ηχητικών κυμάτων για την καλύτερη απεικόνιση των μαλακών μορίων και των οστικών δομών.
  • Δυνατότητα δυναμικής εξέτασης σε πραγματικό χρόνο και με λήψη video κατά την κίνηση.