ΟΣΤΕΟΠΥΚΝΟΜΕΤΡΟ

NORLAND XR-46 (pencil beam)

  • Ισχυρή δέσμη ικανή να διαπεράσει μεγαλόσωμους ασθενείς χωρίς αύξηση του χρόνου εξέτασης.
  • Βέλτιστο διαχωρισμό μαλακών ιστών και οστών.
  • Εξασφάλιση λήψης του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού δεδομένων και ακρίβεια αποτελεσμάτων.
  • Σύντομη σάρωση και ελάχιστος χρόνος εξέτασης.
  • Εύκολα προσβάσιμο.