ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ

PHILIPS Brilliance 16

  • Υψηλής ευκρίνειας εξετάσεις.
  • Ελάχιστη δόση ακτινοβολίας.
  • Λεπτομερείς δισδιάστατες και τρισδιάστατες εικόνες (αγγειογραφικές μελέτες).
  • Σύντομη διάρκεια της εξέτασης.
  • Σύγχρονο λογισμικό μείωσης θορύβου από μεταλλικές παρεμβολές.